Integritetspolicy

K9 Rehab Center, Karlskrona Hundcenter, Iglasjövägen 18, 372 75 Johannishus, respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur K9 Rehab Center, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter i samband med våra tjänster och användningen av vår webbplats på www.k9 rehabcenter.se.

Läs denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och utlämnar dina personuppgifter. Om du har frågor rörande K9 Rehab Centers behandling av dina personuppgifter hittar du kontaktvägar i punkt 6.

 

1. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och baserat på de angivna rättsliga grunderna:

  • Hantering av köp från K9 Rehab Centers webbshop

När du beställer produkter från vår webbshop måste du ange namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, produkterna du önskar beställa och eventuella kommentarer på din beställning. Detta för att vi ska kunna hantera din order och leverera produkterna till dig (GDPR art 6(1)(b)).

För att kunna hantera betalningen behöver vi dela dina betalningsuppgifter med våra samarbetsparters för betalningslösningar. För att kunna fullgöra din leverans behöver vi dela ditt namn och adress med de transportföretag vi samarbetar med (GDPR art 6(1)(b)).

  • Utskick av nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi lagra de personuppgifter du anger (namn, e-postadress) för att skicka relevant och riktad marknadsföring.

Behandlingen baseras på ditt samtycke (GDPR art. 6(1)(a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om du inte längre vill få våra nyhetsbrev.

  • Deltagande i tävlingar

Om du deltar i tävlingar anordnade av K9 Rehab Center kommer vi behandla personuppgifterna du anger (namn, e-postadress, tävlingsbidrag, svar på frågor, etc.) för att administrera tävlingen, välja och kontakta vinnaren (GDPR art. 6(1)(b)).

Beroende på tävling och pris kan vi komma att dela ditt namn, kontaktuppgifter och prisuppgifter med tävlingsprisleverantörer och transportföretag (GDPR art. 6(1)(b).

Om lagstiftningen kräver kommer vi dela ditt namn och prisuppgifter med Skatteverket (GDPR art. 6(1)(c)).

  • För att kunna återkoppla när du kontaktat oss via hundfysio.se eller andra kontaktvägar (e-post, sociala medier, etc.) – kundtjänst.

Om du kontaktar oss kommer vi registrera de personuppgifter du anger (t.ex. namn, företag, roll, e-postadress, din förfrågan, etc.).

Vår kundtjänst har tillgång till dessa uppgifter så vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt (GDPR art. 6(1)(f)).

  • Marknadsföring

Vi använder cookies för att ge dig marknadsföring och föreslå mer relevant innehåll på vår webbplats och tredjepartssajter (retargeting). Det här baseras på ditt cookie-samtycke, och det efterföljande användandet av cookie-data baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och vårt företag. Läs mer om vår cookie-policy.

Vi använder också sociala medier-plattformars verktyg för att marknadsföra våra produkter. För det ändamålet kan vi komma att uppge krypterade e-postadresser som vi erhållit från dig (t. ex. när du registrerat dig för nyhetsbrev eller köp något från vår webbshop) till sociala medier-plattformarna, så att de kan visa marknadsförda inlägg i ditt flöde. Utlämnandet baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter (GDPR art. 6(1)(f)).

  • Evenemang

Om du anmäler ditt deltagande i ett evenemang arrangerat av K9 Rehab Center kommer vi registrera personuppgifterna du uppgav till oss (såsom namn, e-postadress, evenemang, evenemangsdatum) för att kunna administrera evenemanget och ditt deltagande, bekräfta din anmälan samt komma i kontakt med dig vid eventuella förändringar (GDPR art. 6(1)(b)).

  • Förbättra vår webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och säkerställa dess funktionalitet, för att spåra trafik till vår webbplats och för att optimera innehåll på sidorna. Det här baseras på ditt cookie-samtycke, och det efterföljande användandet av cookie-data baseras på vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats. Läs mer om vår cookie-policy.

  • Interaktion med K9 Rehab Center på sociala medier-plattformar

Om du följer eller interagerar med oss på någon av våra sociala medier-sidor såsom Facebook, Instagram etc. så kommer informationen du uppger vara föremål för det här integritetsmeddelandet såväl som integritetsmeddelandet på respektive sociala medier-plattform. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetsmeddelandet på sådana sociala medier-plattformar.

  • Hantering av B2B-relationer (leverantörer, kunder, affärspartner).

I samband med ditt samarbete med K9 Rehab Center kommer vi att behandla de personuppgifter som vi får i samband med eventuella beställningar och leveranser för att kontrollera betalningen och tjänsterna (företagsnamn, namn, kontaktinformation, titel, etc.). Vidare kommer vi att använda informationen för att upprätthålla affärsförhållandet med det företag som du representerar, eller för att administrera aktiviteter som du deltar i. För att marknadsföra våra varumärken och produkter mot kunder kan vi använda företagsnamn och kontaktinformation för att skicka produktprover och marknadsföringsmaterial. Vi får företagsinformation (företagsnamn, kontaktinformation, bransch, etc.) från olika marknadsinformationsföretag.

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att ha dessa uppgifter för att fullfölja eventuella avtal med det företag som du representerar, och för att bygga affärsrelationerna med det företaget (GDPR artikel 6.1 b) och artikel 6 (1) (f)).

 

2. Utlämnande och överföring av personuppgifter

Vi utlämnar dina personuppgifter enligt ovan. I tillägg till detta gör vi personuppgifter tillgängliga för våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa affärspartners och leverantörer omfattas av K9 Rehab Center instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter.

Somliga personuppgiftsbiträden och underbiträden kan vara belägna utanför EU. Överföringen av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

3. Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstående ändamål, och för att uppfylla rättsliga förpliktelser, inklusive bokföringslagstiftning i de länder vi är verksamma.

 

4. Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, om vår behandling av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke eller på ett avtal du träffat med oss (dataportabilitet).

På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

 

5. Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter baserad på våra berättigade intressen (GDPR art. 6(1)(f)). I så fall avslutar vi behandlingen, om inte en fortsättning är möjlig för att våra berättigade intressen upphäver ditt intresse, eller om vi inte behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara en rättslig fordran.

 

6. Utöva dina rättigheter

Som beskrivet i avsnitt 4 och 5 ovan har du ett antal rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter. Skicka din begäran till oss via mail, info@k9 rehabcenter om du vill utöva dessa rättigheter.

 

7. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.